De Wet Arbeidsmarkt in Balans (besparen ww premie)

De Wet arbeidsmarkt in balans: besparen op de WW-premie? Werk met vaste contracten!

 

Verdwijnen sectorpremie voor de WW
Door invoering van de WAB verdwijnt de huidige WW sectorpremie, waarbij de hoogte van de WW-premie voor de werkgever afhankelijk is van de sector waarin het bedrijf is ingedeeld. Deze sectorpremie wordt vervangen door een premiestelsel waarbij werkgevers voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd en een vaste arbeidsomvang een lage WW-premie betalen en voor werknemers met een tijdelijk contract of een contract voor onbepaalde tijd waarin de arbeidsomvang niet eenduidig is vastgelegd een hoge WW-premie.
De hoogte van deze premies zal jaarlijks worden vastgesteld, waarbij het verschil tussen de hoge en de lage WW-premie 5 % zal bedragen.

Controle
Om oneigenlijk gebruik van de lage WW-premie en fraude tegen te gaan, is een herzieningsmogelijkheid ingebouwd in de WAB: indien onterecht een lage WW-premie is afgedragen, dan zal de werkgever met terugwerkende kracht alsnog de hogere WW-premie moeten betalen, bijvoorbeeld voor het geval een arbeidsovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en vervolgens in de proeftijd wordt beëindigd.
Verder dient per 1 januari 2020 ook de aard van het contract op de loonstrook te worden vermeld.

Uitzonderingen
Voor arbeidsovereenkomsten in een leerwerktraject en voor jongeren tot 21 jaar die gemiddeld niet meer dan 12 uur per week werken mag de lage WW-premie worden toegepast, ook al is er sprake van een contract voor bepaalde tijd of een oproepovereenkomst.

Ons advies? Controleer vóór 1 januari 2020 of u voor elke werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst in het personeelsdossier heeft. Mogelijk heeft u van werknemers met een lang dienstverband geen contract meer voorhanden of heeft u de arbeidsovereenkomst nooit schriftelijk vastgelegd. Doe dit alsnog om gebruik te kunnen maken van de lage WW-premie. Wij kunnen u helpen met het maken van een verklaring omtrent het dienstverband of een geheel nieuw contract.

Bekijk verder uw personeelsbestand kritisch: zijn er werknemers met een bepaalde tijd contract die u ook best een vast contract zou willen geven? Misschien heeft u ook oproepkrachten in dienst die al maanden lang eenzelfde arbeidsomvang hebben. Door een aanpassing in het contract kunt u kosten besparen.

 

Comments are closed.

Website door Diversos