Overige diensten

  • Tijdelijk verzorgen van uw financiële administratie
  • Ondersteuning bij het opzetten van de administratieve organisatie
  • Salarisadministratie
  • Personal finance
  • Estate- en taxplanning
  • Fiscale begeleiding echtscheiding
  • Bedrijfsopvolgingen
  • Advisering ondernemingsvormen
  • Opzetten bedrijfsstructuren

Personal finance

Onder deze benaming wordt verstaan de financiële planning, zijnde een analyse van uw huidige en toekomstige financiële situatie. Hierbij kunt u denken aan uw huidige en toekomstige inkomens- en vermogenspositie in combinatie met de opbouw van oudedagsvoorzieningen ondergebracht bij derden zoals professionele verzekeraars dan wel in eigen beheer bij uw besloten vennootschap.

Estate- en taxplanning

Dit behelst het toekomstgericht omgaan met uw opgebouwde vermogen waarbij met name aandacht wordt besteed aan het zoveel mogelijk voorkomen van in de toekomst verschuldigde erfbelasting bij overlijden eventueel in combinatie met schenkingstrajecten dan wel bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de successiewet.

Fiscale begeleiding echtscheiding

De impact van een echtscheiding beperkt zich niet alleen tot de persoonlijke aspecten maar heeft eveneens verstrekkende gevolgen op civiel juridisch en fiscaal terrein. De vele facetten van een echtscheiding hebben veelal fiscale gevolgen. Hierbij valt te denken aan afspraken welke vastgelegd worden in een echtscheidingsconvenant, de regelingen met betrekking tot de kinderen, verdeling van het vermogen en de eigen woning alsmede partner- en kinderalimentatie. Een duidelijk beeld van de fiscale gevolgen van een en ander kan ongewenste gevolgen in de toekomst voorkomen.