Financiele regelingen zelfstandigen tijdens Corona

Financiële steun tijdens corona voor ondernemers en zelfstandigen

In de eerder aangekondigde maatregelen heeft het kabinet een tijdelijke voorziening opgesteld om ondernemers en zelfstandigen die door de coronacrisis inkomsten verliezen te ondersteunen. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal. In dit topic behandelen wij de praktische uitwerking van deze uitkering.

Waaruit bestaat de steun?
De regeling biedt twee vormen van financiële steun:

  • Uw inkomsten kunnen maximaal drie maanden worden aangevuld tot het sociaal minimum (afhankelijk van uw huishouden en inkomsten) en hoeft u niet terug te betalen. Deze steun bedraagt maximaal € 1.503,31 per maand.
  • U kunt een rentedragende lening aanvragen van maximaal € 10.157 als bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen te voorkomen. Deze lening moet u later wel terugbetalen.

Voor wie geldt de regeling?
Om voor de financiële steun in aanmerking te komen moet u voldoen aan de onderstaande voorwaarden. Daarnaast doet het kabinet een moreel appel op ondernemers om zich alleen te melden wanneer zij financiële problemen ervaren ten gevolge van de coronacrisis.

  • U bent zelfstandig gevestigd, 18 jaar of ouder (tot de pensioengerechtigde leeftijd).
  • U bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of daarmee gelijkgesteld.
  • U voert uw bedrijf of zelfstandig beroep in Nederland uit.
  • U voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • U bent vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en bent minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
  • U bent woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Vanaf wanneer geldt de regeling?
De regeling heeft terugwerkende kracht tot 1 maart 2020. Wanneer u dus vanaf 1 maart in de financiële problemen bent gekomen door de corona-gerelateerde maatregelen, kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente. De regeling geldt vooralsnog tot 1 juni 2020. Dat betekent dat u ook een aanvraag kunt indienen wanneer u bijvoorbeeld vanaf 1 mei in de financiële problemen komt.

Indienen aanvraag
De aanvraag moet u indienen bij de gemeente waar u woont. Dit kan via de website van de desbetreffende gemeente. Per gemeente kan de wijze van aanvraag verschillen. Zo werken enkele gemeentes met een formulier dat u (online) kunt invullen. Bij andere gemeentes dient u eerst met uw Digi-D in te loggen om het formulier te kunnen openen.

Let op: wanneer u nog geen Digi-D bezit, is het noodzaak om deze zo spoedig mogelijk aan te vragen. Zonder Digi-D bestaat de kans dat u geen aanvraag kunt indienen voor financiële steun!

Afhandeling aanvraag
Uw aanvraag wordt binnen vier weken behandeld, waar bij deze versnelde procedure met voorschotten kan worden gewerkt. Bij verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen. Het rentepercentage op deze leningen moet nog worden vastgesteld.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande? Neem contact met ons op, we zijn u graag van dienst.

 

Comments are closed.

Website door Diversos