Het UBO-register

Een UBO is de uiteindelijk belanghebbende van een organisatie.
Om dit inzichtelijk te maken is er een UBO-register in het leven geroepen. Dit register wordt beheerd door de KVK, waarbij een gedeelte van de UBO-gegevens door iedereen in te zien is.
Alle inschrijfplichtige organisaties moeten hun UBO’s in dit register inschrijven.
Bij nieuwe organisaties gebeurt dit op het moment van inschrijven in het Handelsregister, voor bestaande organisaties (peildatum 27 september 2020) geldt een overgangsregeling. In die situatie heeft de registratieplichtige organisatie tot 27 maart 2022 de tijd om de (dan actuele) UBO(’s) te registreren in het UBO-register.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van de KVK, zie link.