Archive | rechtspersonen

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (uitstel administratieve verplichtingen)

Meer tijd voor administratieve verplichtingen WAB 11 DECEMBER 2019 DOOR HANS DE RUIJTER Werkgevers krijgen meer tijd om aan de administratieve verplichtingen van de WAB te voldoen. Om te voldoen aan de verplichtingen voor de lage premie WW, krijgen ondernemers respijt tot 1 april 2020. Een van de maatregelen uit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is […]

Continue Reading

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (transitievergoeding)

De Wet Arbeidsmarkt in Balans: de transitievergoeding!   Recht op transitievergoeding De transitievergoeding is sinds 1 juli 2015 een bekend begrip bij ontslag op initiatief van de werkgever. Waar de transitievergoeding momenteel nog kan worden ‘ontlopen’, bijvoorbeeld door contracten voor bepaalde tijd in totaal korter dan 24 maanden te laten duren, zal per 1 januari […]

Continue Reading

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (besparen ww premie)

De Wet arbeidsmarkt in balans: besparen op de WW-premie? Werk met vaste contracten!   Verdwijnen sectorpremie voor de WW Door invoering van de WAB verdwijnt de huidige WW sectorpremie, waarbij de hoogte van de WW-premie voor de werkgever afhankelijk is van de sector waarin het bedrijf is ingedeeld. Deze sectorpremie wordt vervangen door een premiestelsel […]

Continue Reading

Website door Diversos