Bezwaarmakers box 3

  Bezwaarmakers box 3 krijgen voor 4 augustus herstel met spaarvariant Bron: Rijksoverheid De ongeveer 60.000 mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing in box 3 over de belastingjaren 2017-2020 ontvangen voor 4 augustus automatisch rechtsherstel volgens de zogenaamde ‘spaarvariant’. Hierbij krijgen voornamelijk mensen met spaargeld… Lees verder

Het UBO-register

Een UBO is de uiteindelijk belanghebbende van een organisatie.Om dit inzichtelijk te maken is er een UBO-register in het leven geroepen. Dit register wordt beheerd door de KVK, waarbij een gedeelte van de UBO-gegevens door iedereen in te zien is.Alle inschrijfplichtige organisaties moeten hun UBO’s in dit register inschrijven.Bij nieuwe organisaties gebeurt dit op het … Lees meer

Financiële regelingen ondernemers tijdens Corona

Financiële steun tijdens corona voor ondernemers en zelfstandigen In de loop van 2020 zijn diverse regelingen in het leven geroepen om ondernemers en zelfstandigen die door  de coronacrisis inkomsten verliezen te ondersteunen.  Waaruit bestaat de steun? De financiële regelingen bieden vier vormen van financiële steun: NOW, tegemoetkoming in loonkosten TOZO, inkomensondersteuning en leningen TVL, tegemoetkoming … Lees meer

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (uitstel administratieve verplichtingen)

Meer tijd voor administratieve verplichtingen WAB 11 DECEMBER 2019 DOOR HANS DE RUIJTER Werkgevers krijgen meer tijd om aan de administratieve verplichtingen van de WAB te voldoen. Om te voldoen aan de verplichtingen voor de lage premie WW, krijgen ondernemers respijt tot 1 april 2020. Een van de maatregelen uit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is … Lees meer

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (voorkom hogere kosten)

Voorkom hogere kosten bij bepaalde tijd contracten en loonvorderingen van oproepkrachten!   Geachte relatie,   U heeft ongetwijfeld gehoord over de wijzigingen die per 1 januari 2020 gaan plaatsvinden door de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans. Dit raakt iedere werkgever en het is nu tijd om in actie te komen, voor zover u dit nog … Lees meer

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (transitievergoeding)

De Wet Arbeidsmarkt in Balans: de transitievergoeding!   Recht op transitievergoeding De transitievergoeding is sinds 1 juli 2015 een bekend begrip bij ontslag op initiatief van de werkgever. Waar de transitievergoeding momenteel nog kan worden ‘ontlopen’, bijvoorbeeld door contracten voor bepaalde tijd in totaal korter dan 24 maanden te laten duren, zal per 1 januari … Lees meer

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (contractverlenging)

De Wet Arbeidsmarkt in Balans: let op bij aanstaande contractverlengingen!   Onlangs heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in balans (hierna: WAB). De WAB treedt per 1 januari 2020 gefaseerd in werking. U kunt echter nu al rekening houden met de aanstaande veranderingen, onder andere door uw voordeel te doen met de … Lees meer

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (besparen ww premie)

De Wet arbeidsmarkt in balans: besparen op de WW-premie? Werk met vaste contracten!   Verdwijnen sectorpremie voor de WW Door invoering van de WAB verdwijnt de huidige WW sectorpremie, waarbij de hoogte van de WW-premie voor de werkgever afhankelijk is van de sector waarin het bedrijf is ingedeeld. Deze sectorpremie wordt vervangen door een premiestelsel … Lees meer